شركتهاي سرمايه‌اي

شركتهاي سرمايه‌اي شركتهايي هستند كه فقط سرمايه حرف اول را مي‌زند به گونه‌اي كه در آن اشخاص نقشي نداشته و در واقع مسئوليت هر يك از اشخاص به نسبت سهامي كه خريداري نموده‌اند مي‌باشد و از سرمايه‌هاي هرچند اندك اشخاص سرمايه‌گذاري بزرگي به عمل مي‌آيد. در اين شركت ما مهمتر از هر چيز اين است كه اعتماد افراد براي سرمايه‌گذاري جلب نمايند و ويژگي ديگر اين نوع سرمايه‌گذاري قابل انتقال بودن اين سهام به وراث مي‌باشد و پس از فوت سهامداران همچنان مي‌تواند به حيات خويش ادامه دهد. شركتهاي سهامي عام و خاص و شركت مختلط سهامي جز شركتهاي سرمايه محسوب مي‌گردد و همچنين در قانون 193 قانون تجارت ايران مقرر داشته شركتهاي تعاوني اعم از توليد و مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوص كه با تراضي شركا ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود مي‌توان جز شركتهاي سرمايه محسوب نمود.

شركتهاي شخص

در اين شركتها به اعتبار شخصيت و روابط نزديك شركا تشكيل مي‌گردد به گونه‌اي كه اگر هر يك از شركا بنا به دلايلي قادر به ادامه شراكت نباشند و يا در اثر فوت يكي از شركا ديگر قابل انتقال به غير نمي‌باشد مگر با رضايت ساير شركا. مسئوليت هر يك از اشخاص و شركا تضامني مي‌باشد و طلبكار مي‌تواند به تك‌تك آنها رجوع نمايد و شركا هر كدام مسئول پرداخت كل بدهي مي‌باشند و در نتيجه فوت يا ممنوعيت قانوني و قضايي براي اشتغال به امر تجارت از قبيل ورشكستگي يا حجر ممكن است منتهي به انحلال شركت گردد و بقاي شركت تحت شرايطي موكول به رضايت ساير شركا و قائم مقام قانوني آنها مي‌باشد. 

 

شركتهاي  مختلط

شركتهاي مختلط مركب است از شركت غير سهامي و شركت مختلط و همين طور كه از نامش پيداست از اختلاط و آميختگي شريك به وجود مي‌آيد كه دو نوع مي‌باشند شريك با مسئوليت محدود و شريك ضامن در شركت مختلط غير سهامي و شريك ضامن و شريك سهامدار در شركت مختلط سهامي و مسائل مربوط به ديون و مطالبات هر كدام در مباحث مربوط به خود مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد