مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان٬ نیروی انسانی آن است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی زبده و جوان٬ سازمان توانمندی را به وجود آورده و ازمهمترین عوامل بقاء و حیات سازمان می باشد. لذا موسسه حقوقی و داوری بین المللی مستدل به منظور تأمین نیروی انسانی آتی و پیش بینی تأسیس نمایندگی٬ دعوت به همکاری می نماید.

 

شرایط متقاضیان

1. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حقوق، مشاوره، مدیریت (بازرگانی٬ مالی٬ صنعتی)٬ حسابداری و ... با حداقل معدل 14

2. عدم سوء پیشینه کیفری

3. حداقل سن برای واجدین شرایط 25 سال

4. داشتن کارت پایان خدمت زیر پرچم یا معافیت دائم قانونی

5. تکمیل فرم دعوت به همکاری

 

شایان ذکر است که تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی جهت استخدام برای موسسه ایجاد نمی نماید و این موسسه در قبول یا رد درخواست متقاضی مختاراست.

پس از بررسی های اولیه در صورت حائز شرایط بودن و نیاز موسسه از شما متقاضی گرامی برای مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد.

 

فرم همکاری با موسسه مستدل

 

نظرات (0) کلیک ها: 702